Bejelentkezés

Az iskolai, óvodai, bölcsődei étkezés 2022. december hónapra vonatkozó készpénzes befizetés ideje:

november 23. /szerda/ 7 - 16 óráig,

november 24. /csütörtök/ 7 – 16 óráig.

Pótbefizetés: november 28. /hétfő/ 7 - 12 óráig.

A Kondér rendszeren keresztül történő rendelésre, valamint a térítési díjak átutalással történő rendezésére október 20 - 27. között van lehetőség.

Kozármisleny, 2022. november

Pomaháziné Zeglin Ildikó
gazdasági üi.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülésén döntést hozott a közétkeztetési térítési díjak befizetésével kapcsolatban:

Akiknek a megemelt térítési díj megfizetése jelentős terhet jelent, azok kérelemmel fordulhatnak a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez, mint a gyermekétkeztetésért felelős intézményhez. Az intézményvezető a kérelmezők részére max 6 hónap erejéig részletfizetést engedélyezhet.

Amennyiben a pótdíj részletekben történő megfizetése is megterhelést jelentene a családnak, úgy kérelemmel fordulhatnak Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságához rendkívüli települési támogatás iránt. Az erre vonatkozó kérelmet a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (a kérelem megtalálható a www.kozarmisleny.hu honlapon is) igazolások, nyilatkozatok becsatolásával.

Tisztelettel: dr. Halmos Barbara
jegyző

Közétkeztetési térítési díjak 2022. október 1-től  
   
  Szülők által fizetett új személyi térítési díj
(ny.a +Áfa)
(Ft/fő/nap)
Normál étkezés  
Bölcsőde R-T-E-U 806
Óvoda T-E-U 775
Iskola alsós T-E-U 911
Iskola felsős T-E-U 1011
Iskola felsős ebéd 637
   
Diétás étkezés   
Bölcsőde R-T-E-U 932
Óvoda T-E-U 903
Iskola alsós T-E-U 1038
Iskola felső T-E-U 1138
Iskola felsős ebéd 727

TOVÁBB

 

 

Kedves Szülők!

2022. június 15-én (szerda) 17 órakor

szülői értekezletet tartunk a leendő óvodás gyermekek szüleinek.

Kérjük, hogy mindenki abba a csoportba menjen, ahová kisgyermekét felvettük!

Szeretettel várjuk Önöket!

Intézményvezető

Hivatkozások