Bejelentkezés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülésén döntést hozott a közétkeztetési térítési díjak befizetésével kapcsolatban:

Akiknek a megemelt térítési díj megfizetése jelentős terhet jelent, azok kérelemmel fordulhatnak a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez, mint a gyermekétkeztetésért felelős intézményhez. Az intézményvezető a kérelmezők részére max 6 hónap erejéig részletfizetést engedélyezhet.

Amennyiben a pótdíj részletekben történő megfizetése is megterhelést jelentene a családnak, úgy kérelemmel fordulhatnak Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságához rendkívüli települési támogatás iránt. Az erre vonatkozó kérelmet a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (a kérelem megtalálható a www.kozarmisleny.hu honlapon is) igazolások, nyilatkozatok becsatolásával.

Tisztelettel: dr. Halmos Barbara
jegyző

Hivatkozások