Bejelentkezés

FIGYELEM!!! BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS!

Kedves Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. március 1-től változik a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde étkezési térítési díj bankszámlaszáma.

Az új számlaszám : 50431173-10008030

Felhívjuk a figyelmet, hogy február 28. napjáig még az OTP számlájára /11731001-15556208-10060005/ kérjük utalni az esedékes étkezési térítési díjat!

Megértésüket köszönjük!

Köszönjük mindazoknak, akik 2020-as évi SZJA-juk 1 %-át

 "A KOZÁRMISLENYI ÓVODÁÉRT" Alapítványnak ajánlották.

Az összeg: 381.384.-Ft.

 A felajánlott 1%-ból, 300.000.-Ft-tal az óvodai taposóösvény árát egészítettük ki,

 a fennmaradó összegből, bölcsődei játékokat vásároltunk.

 

Továbbá köszönjük a 2021. évi SZJA 1%-os felajánlását is, mely 310.579.-Ft.

Az összeg felhasználásáról később történik intézkedés.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülésén döntést hozott a közétkeztetési térítési díjak befizetésével kapcsolatban:

Akiknek a megemelt térítési díj megfizetése jelentős terhet jelent, azok kérelemmel fordulhatnak a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez, mint a gyermekétkeztetésért felelős intézményhez. Az intézményvezető a kérelmezők részére max 6 hónap erejéig részletfizetést engedélyezhet.

Amennyiben a pótdíj részletekben történő megfizetése is megterhelést jelentene a családnak, úgy kérelemmel fordulhatnak Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságához rendkívüli települési támogatás iránt. Az erre vonatkozó kérelmet a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (a kérelem megtalálható a www.kozarmisleny.hu honlapon is) igazolások, nyilatkozatok becsatolásával.

Tisztelettel: dr. Halmos Barbara
jegyző

Közétkeztetési térítési díjak 2022. október 1-től  
   
  Szülők által fizetett új személyi térítési díj
(ny.a +Áfa)
(Ft/fő/nap)
Normál étkezés  
Bölcsőde R-T-E-U 806
Óvoda T-E-U 775
Iskola alsós T-E-U 911
Iskola felsős T-E-U 1011
Iskola felsős ebéd 637
   
Diétás étkezés   
Bölcsőde R-T-E-U 932
Óvoda T-E-U 903
Iskola alsós T-E-U 1038
Iskola felső T-E-U 1138
Iskola felsős ebéd 727

TOVÁBB

Hivatkozások