Bejelentkezés

A 2021. szeptember hónapra vonatkozó készpénzes befizetés ideje:

augusztus 23. /hétfő/ 7.00 órától 17.00 óráig,

augusztus 24. /kedd/ 7.00 órától 17.00 óráig,

Pótbefizetés: augusztus 25. /szerda/ 7.00 órától 12.00 óráig.

Kérlek benneteket, hogy a fizetendő díjat lehetőség szerint pontosan hozzátok, mivel váltópénzzel nem rendelkezünk.

NYILATKOZAT-KEDVEZMÉNY: Tájékoztatlak benneteket, hogy akik 2021. júniusig nem adták le a kedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatot, a fenti napokon van még lehetőség leadni.

Figyelem! A KONDÉR rendszerben szeptember hónapra csak a nyilatkozat leadását követően tudjuk beállítani az igényelt kedvezményt!

A Kondér rendszeren keresztül történő rendelésre, valamint a térítési díjak átutalással történő rendezésére augusztus 20. és 27. között van lehetőség.

Kozármisleny, 2021. július 7.

Pomaháziné Zeglin Ildikó
gazdasági ügyintéző

Tisztelt Szülők!

Augusztus 2-19: előzetes tájékoztatásunknak megfelelően ez a takarítási szünet időszaka, az óvoda-bölcsőde zárva lesz.

Augusztus 23-27: ügyeletet biztosítunk összevont csoportokkal azoknak a gyerekeknek, akik ezt előzetesen igényelték.

Augusztus 30. (hétfő): nevelés nélküli munkanap (tanévnyitó értekezlet) lesz az óvodában, kérjük a kedves Szülőket, amennyiben lehetőségük van, gondoskodjanak gyermekeik otthoni felügyeletéről. Ezen a napon a bölcsőde változatlan formában tart nyitva.

Augusztus 31-től folyamatosan: minden kisgyereket a saját csoportjában várjuk. Az új gyerekek fogadása a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal, illetve a bölcsődevezetővel egyeztetett időpontban zajlik.

2021. július 29.

Baranyiné Belényesi Éva
intézményvezető

Tájékoztató a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozólag

Óvodai beíratás

Kozármisleny Város Önkormányzatának 57/2021. (III.29.) határozata az óvodai beíratás idejét 2021. április 20. és 2021. április 21. napján 8 és 17 óra között jelöli ki, helyszíne az óvodai intézményegység. A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete Kozármisleny város közigazgatási területe.

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, intézményünk vezetősége élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy az előzetesen tervezett személyes beiratkozás helyett elektronikus úton történjen a beíratás, melyre az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III.10.) EMMI határozata ad lehetőséget. Ebben az esetben a szükséges dokumentumok bemutatására majd az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelező azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az elektronikus beíratáshoz kérjük a kedves szülőket, hogy szíveskedjenek kitölteni a „Szándéknyilatkozat”-ot (mely letölthető a következő linkről), majd küldjék el azt az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre legkésőbb 2021. április 30-ig. Az óvodai felvételi kérelemmel kapcsolatos döntésről írásban értesítjük a szülőket 2021. május 22-ig.

Kérjük azokat a szülőket, akik – bár lakcímük alapján a kozármislenyi Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményébe jogosultak beíratni gyermeküket – nem kívánnak élni a körzeti óvoda felvételi lehetőségével, jelezzék szándékukat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Szíves együttműködésüket előre is köszönjük.

Az óvodai beíratással kapcsolatos kérdéseikre készségesen állunk rendelkezésükre a fenti e-mail címen, vagy a 72/570-043-as telefonszámon.

Bölcsődei beiratkozás

A bölcsődei ellátást elsősorban kozármislenyi lakosok gyermekei vehetnek igénybe, illetve Pécsudvard, Szemely, Szőkéd, Lothárd, Birján települések gyermekeit is fogadjuk, ha a gyermeklétszám lehetővé teszi.

Azoknak a 20 hónapot betöltött, 3 éven aluli gyermekeknek a nevelését – gondozását vállaljuk, akiknek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátásukat, illetve szociális vagy egyéb ok miatt szükséges az intézményi nevelésük, gondozásuk.

Kérjük, hogy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre szíveskedjenek küldeni egy jelentkezési lapot akkor, ha bölcsődés korú gyermeküket a Janikovszky Éva Bölcsődébe szeretnék beíratni. (A jelentkezési lap a következő linken érhető el)

A gyermek bölcsődei felvételére vonatkozóan e-mail-ben, vagy telefonon, a 72/ 570-043-as számon kérhetnek tájékoztatást.

Delfin csoport

A következő tanévben is lesz lehetőségünk homogén nagycsoport szervezésére, amennyiben kellő számú gyermek részére igénylik ezt a csoportkialakítást.

Kérjük azokat a 2021/2022-es évben nagycsoportos korú gyermekek szüleit, akik még nem tették meg, hogy jelentkezési szándékukat 2021. április 21-ig jelezzék az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Hivatkozások