Bejelentkezés

Boldogságóra program

Bagdi Bella, prof. dr. Bagdy Emőke, Tabajdi Éva
Személyiségfejlesztő foglalkozások a pozitív pszichológia eszközeivel

2014-ben a Jobb Veled a Világ Alapítvány pedagógiai műhelyének innovációjaként megszületett a boldogság elérésének, fenntartásának és fokozásának lehetőségeit rendszerbe foglaló élménypedagógiai program.

Intézményünk tavasszal a Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiírt pályázaton részt vett, és elnyerte a BOLDOG ÓVODA címet, a 2018/2019 -es tanévre.
Boldogság órák célja: a pozitív orientáció készségszintű elsajátítása
A pozitív orientáció az önmagunkhoz, másokhoz, a jelenünkhöz, a múltunkhoz és a jövőnkhöz való pozitív viszonyulás az elménk megnyitása a jóllétünk erősítéséhez hozzájáruló hatások befogadására. Szándékoltan irányított figyelem olyan tartalmaknak a tudatba emelésére, amelyek pozitív érzelmeket aktivizálnak.
A pozitív orientáció nem jelenti az esetlegesen jelenlévő negatív hatások tagadását vagy elnyomását, sőt jellemzője a kihívásokkal és stresszel szembeni küzdelem bátor felvállalása a várható pozitív következmények elővételezésével, a jóllétnövelés reményének fenntartásával.
Minél koraibb életszakaszban kezdődik el a pozitív orientáció kialakítása, annál szilárdabb és a negatív élettapasztalatoknak jobban ellenálló pozitív életszemlélet alakul ki.

A boldogság óra program szigorú módszertani és kutatási eredmények alapján tíz egymásra épülő témából áll az óvodás, alsós, felsős és középiskolás korosztály számára, melyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
Program témái:
1. Hála gyakorlása
2. Az optimizmus gyakorlása
3. Társas kapcsolatok ápolása
4. Jó cselekedetek gyakorlása
5. Elköteleződés egy cél mellett
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. A megbocsájtás gyakorlása
9. Testmozgás
10. Fenntartható boldogság
A program eszköztára sokrétű, az egyéni és a csoportos tanulást változatosan támogatja. Az órák alapja a bátorító, megerősítő pedagógiai attitűd, a foglalkozásokon pedig helyet kap a feszültségoldás, relaxáció, meditáció, a saját tapasztalatok, élmények felidézése éppúgy, mint a közös gondolkodás vagy az új tudás élményalapú konstruálása.
A boldogságórák közösségfejlesztő hatásúak.
A boldogságórák előnye:
1. Fejleszti a gyerekek problémamegoldó készségét.
2. Szélesíti a gyerekek látókörét és gondolkodásmódját.
3. Testi, szellemi és társas erőforrásokat épít.
4. Ellensúlyozza a negatív érzelmeket.
5. Óvja a gyerekek mentális egészségét.
6. Csökkenti az agressziót a gyerekközösségben.


Felhasznált irodalom: Bagdi Bella, prof. dr. Bagdy Emőke, Tabajdi Éva Boldogságóra

 

 

Hivatkozások