Bejelentkezés

„A környezeti nevelés nemzetközi és hazai szinten is izgalmas kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó pedagógiai terület. „

(„Zöld Óvoda leszünk” módszertani segédanyag. Bp., 2014)

 

A „Zöld Óvoda” címet 2006-ban hozták létre, célja a „Zöld Óvoda” cím által biztosított értékek bemutatása az óvodák és az óvodapedagógusok számára.

„Zöld Óvoda” munkaprogram célja: a gyerekekben megalapozni az zöld szemléletet, azaz, hogy szeressék a természetet, óvják a természeti, társadalmi értékeket. Mindezt játékokkal, kirándulásokkal, környezetünk építésével, dalos-mozgásos tevékenységekkel, kézműveskedéssel lehet megvalósítani az óvodás korosztálynál.

Cél a közvetlen és tágabb környezet megismerése, helyes és egészséges életvitel és a környezettudatos szemléletmód formálása.

Óvodánk egy továbbképzés alkalmával ismerkedett meg a Z.O. programmal, és úgy gondoltuk, hogy intézményünk tárgyi feltételei és a már működő programjaink közel állnak ehhez a szemlélethez, így a 2014-15-ös nevelési évben beadtuk a pályázatot a Z.O. cím elnyerésére.

A Z.O. kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében 91,5 %-os eredményt elérve elnyertük a „Zöld óvoda” címet.

A Z.O. műhely éves munkatervébe betervezett programok már részben ismert és gyakorlott tevékenységek voltak, de kiegészült pár új feladattal is, melyet a kollégák elfogadtak és megvalósítottak. A nevelési évre betervezett feladatokat felosztottuk és minden csoport vállalja egy-egy esemény lebonyolítását, szervezését.

További céljainkban szerepel a „Zöld Óvoda” cím elnyerése második alkalommal, majd az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése.

 

Ünnepek, zöld jeles napok:

 

Autómentes nap

A népmese világnapja

Zene világnapja

Egészséghét

Márton nap

Magyar Népdal és Költészet hete

Advent

Mikulás

„Luca-nap”

Karácsonyi ajándékozás

Mackónap

Farsang

Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap

Nemzeti ünnep

Víz világnapja

Költészet napja

Föld napja

Húsvét

Méhek napja

Madarak és fák napja

Gyereknap

Szent Péter, Szent Pál Aratási ünnep

 

 

Hivatkozások